USA ja kauppasodan vaikutukset

Suurten talousmaiden kauppasodasta on keskusteltu paljon viime aikoina. Yhdysvallat on uhannut kiristää kauppapolitiikkaansa. Se suunnittelee tuontitullien ja tariffien nostamista Kiinasta ja Meksikosta ja ehkä myös EU:sta tulevalle tuonnille. Kauppasota olisi tappio kaikille osapuolille. Eniten kauppasota vaikuttaisi Kiinaan ja Saksaan, mutta ei Yhdysvallatkaan jäisi täysin vailla vaikutuksia. Toisaalta vaikutukset ulottuisivat myös muualle, kuten meille Suomeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on politiikassaan määritellyt Kiinan valuuttavääristelijäksi, joka aiheuttaa USA:lle vahinkoa. Kauppasodan alkuvaiheessa suurin kärsijä olisi Kiina, jonka menetykset olisivat heti erittäin merkittäviä. Kiina on monessa suhteessa haavoittuvampi, kuin USA, joten kauppasodan vaikutukset olisivat sille huomattavasti vakavampia. Kiina tarvitseekin sen ja Yhdysvaltain kauppasuhdetta, koska sen kansantalous on riippuvainen ylijäämäisestä kaupasta Yhdysvaltojen ja muun maailman kanssa. Mikäli kauppasota toteutuisi, tietäisi se vientiylijäämän todella jyrkkää laskua.

Kauppasodan vaikutus Yhdysvaltain talouteen

kauppasota vaikuttaisi Yhdysvaltain talouteen vaikka suurimmat kärsijät olisivatkin muualla maailmassa, kuten Kiinassa ja Saksassa. Todennäköisesti kauppasodan alussa Yhdysvalloilla olisi selkeä ja vahva ylivoima, mutta lopulta kauppasota heikentäisi myös sen taloutta. Yhdysvallat on aidosti itsenäinen valtio, jolla on oma keskuspankki, mikä pystyy tuottamaan niin suuren määrän dollareita, kuin on tarpeen. Yhdysvallathan rahoittaa budjettinsa kokonaisuudessaan dollarin määrällisellä rahoituksella. Kauppasodan yksi vaikutus Yhdysvalloille olisi, että tuontituotteiden hinnat nousisivat maassa. Se myös tarkoittaisi suuria liikevoittojen laskuja maan yrityksille. Tuontitullit hyödyttäisivät niitä USA:n yrityksiä, jotka valmistavat näitä tuotteita, mutta myös työpaikkoja tultaisiin menettämään. Tämä johtuu siitä, että inflaatiopaineiden pelossa Yhdysvaltain keskuspankki nostaisi korkoja, mikä vaikuttaisi mm. asuntokauppaan. Muut maat eivät katsoisi USA:n tariffeja hyvällä, koska Yhdysvallat on yksi niistä valtioista, joka on ollut mukana laatimassa kansainvälistä kauppaa sääteleviä sääntöjä, joita se tariffien kautta rikkoisi. Todennäköisesti muut maat saattaisivat toimia USA:n esimerkin mukaisesti ja alkaa nekin rikkoa yhteisiä kansainvälisen kaupan sääntöjä.

Kauppasodan vaikutukset Suomeen

Toki mahdollinen kauppasota vaikuttaisi myös Eurooppaan ja esimerkiksi Suomeen. Suurten maiden kauppasota ei ole vain kahdenvälistä vaan sen vaikutukset ulottuisivat luonnollisesti myös Suomen sekä muiden maiden talouteen ja vientiin. Mitattaessa arvonlisällä on Yhdysvallat Suomen kaikista merkittävin vientimaa. Kolmannes ko. viennistä menee kolmansien maiden kautta pitkin kansainvälistä arvoketjua. Etla on selvittänyt, että lisätullit jotka kohdistuisivat Kiinaan ja Meksikoon vaikuttaisivat laskusuuntaisesti Suomen viennin arvonlisäveroon 0,21 miljoonalla dollarilla. Se vastaa 0,09 % Suomen bruttokansantuotteesta. Jos USA kohdistaisi lisätulleja myös Euroopan Unioniin olisivat vaikutukset tietenkin vielä suuremmat Suomelle. Suomelle onkin tärkeää, että vapaa kauppa jatkuisi. Se, miten Suomen tulisi toimia jos kauppasota syttyy on vaikea kysymys. Joka tapauksessa Suomen pitää paikata jollakin tavalla USA:n viennin arvonlisäveron väheneminen. Joka tapauksessa on selvää, että kauppasodan vaikutukset ovat mittavat maailmanlaajuisesti. Vaikutukset ulottuisivat Kiinan ja Yhdysvaltojen lisäksi myös Eurooppaan.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

clock